Privātuma politika
Šie noteikumi nosaka, kā SIA bigpocket, reģistrācijas Nr. 42103057078, juridiskā adrese: Metalurgu 21-2, Liepāja, LV-3401 (turpmāk tekstā - bigpocket.lv) apstrādā bigpocket.lv portāla un mobilās lietotnes (turpmāk tekstā – Portāls) lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem.

Piekrišana
Parakstoties uz mūsu pakalpojumiem vai aizpildot kontaktinformācijas veidlapu mūsu tīmekļa vietnēs www.bigpocket.lv, www.bigpocket.eu, vai citās bigpocket piederošajās vietnēs, jūs piekrītat un pieņemat to, ka mēs varam apkopot, apstrādāt, uzglabāt un/vai izmantot personas datus, kas iesniegti saskaņā ar tālāk tekstā izklāstītajiem noteikumiem. Sniedzot savu piekrišanu mums, jums tiek saglabātas tiesības uz jūsu personas datu labošanu, aizmiršanu un/vai dzēšanu. Portāla sadaļā “Mans profils” Tev ir tiesības pārvaldīt, labot un dzēst sevis sniegto informāciju. Tu ar mums vari sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz info@bigpocket.eu

1.Kādu informāciju mēs apstrādājam

1.1. Lai reģistrētos Portālā, tev ir jāizveido savs profils. Pirms reģistrācijas tev ir jānorāda sava pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, e-pasta adrese, telefona numurs.

1.2. Pēc profila izveidošanas tev ir tiesības norādīt papildinformāciju, piemēram, ievietot profila attēlu, attiecību statusu, bankas kontu, personas kodu u.c. informāciju.

1.3. Mēs apstrādājam informāciju par to, kurās vietās(pie kādiem mūsu sadarbības partneriem, veikaliem pilns saraksts atrodams sadaļā “veikali”) tu esi parādījis savu bigpocket karti un veicis pirkumu, par kādu summu un kādu preču grupu esi iegādājies

1.4. Mēs saņemam informāciju par ierīcēm, kuras tu lieto, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums).

1.5. Ja tu veic maksājumus par Portālā pieejamiem pakalpojumiem (piemēram, par kartes iegādi,vip programmas maksājumiem, ziedojumiem), mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar šādiem darījumiem.

1.6. Mēs varam saņemt informāciju par tevi no trešajām personām - mūsu sadarbības partneriem(veikaliem), ja esi veicis kartes reģistrāciju vai pirkumu pie viņiem.

Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju

2.Mēs apstrādājam tavus personas datus un citu informāciju, lai:

2.1. Saturu, kas tiek publicēts reģistrēta Lietotāja profilā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā aplikācijā (piemēram -viedtālruņos, planšetdatoros u.c.), tāpēc šādu saturu (piemēram - profila bildi, u.c.), izmantojot Portālu, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Tāpēc lietotājam ir pienākums ievietot tikai tādu saturu, kam drīkst piekļūt un ko var izmantot citi Portāla lietotāji. SIA "Bigpocket" neuzņemas nekādu atbildību par ievietoto materiālu tālāku nodošanu citiem portāla Lietotājiem.

2.2. Uzturētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, kā arī izstrādāju jaunus pakalpojumus;

2.3. Piedāvātu un personalizētu reklāmu, kā arī novērtētu reklāmas efektivitāti;

2.4. Pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;

2.5. Aizsargātu tavas, mūsu un citu lietotāju intereses (piemēram, ja Portāls tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai);

2.6. Sniegtu tev atbildes un sazinātos ar tevi jautājumos, kas tevi interesē, vai informētu tevi par noteikumu izmaiņām.

3.Kā citi var piekļūt tavai informācijai

3.1. Tavā profilā norādītie dati (piemēram, vārds un uzvārds, pilsēta, pirkuma summa, pirkuma kategorija, dzimums) ir pieejami mūsu sadarbības partneriem pie kuriem jūs veicat pirkumus. Jūsu dati var būt redzami cilvēkam, kurš jūs aicinājis izmantot portālu, ja esat iegājis sistēma un apstipirnājis šos noteikumus. Kā arī vip programmas dalībniekiem, kuri, saņemot savu atlīdzības komisiju par klientu piesaisti, var redzēt jūsu bigpocket ID numuru un vietu kurā notika pirkums.

3.2. Sadarbības partneri(veikali) arī var reģistrēt tevi no sava “Operatora konta” savās tirdzniecības vietās ar tavu piekrišanu bigpocket sistēmā un izsniegt bigpocket karti. Šiem “operatoriem” nav tiesību aplūkot turpmāk tavus reģistrācijas datus kā tikai reģistrācijas brīdī. Tavus reģistrācijas datus būs tiesīgi aplūkot šī sadarbības partnera atbildīgā persona, kuram ir piešķirtas šādas tiesības no sadarbības partnera(veikala) puses.

4.Kā mēs apstrādājam personas datus

4.1. Mēs varam apstrādāt nepersonalizētu informāciju (piemēram, par Portāla lietotāju skaitu, par reklāmu efektivitāti).

4.2. Tavi dati arī var tikt nodoti trešajām personām, kad tu izmanto šo trešo personu pakalpojumus (piemēram, iegādājies kādu preci pie kāda no sadarbības partneriem(veikaliem).

4.3. Tavi dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot Portāla darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus). Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

4.4. Atsevišķos gadījumos šajos noteikumos paredzēto mērķu sasniegšanai mēs varam nodot tavus personas datus mūsu partneriem trešajās valstīs, kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni vai īstenojot atbilstošas garantijas.

4.5. Portālā var tikt izvietotas un tev var tikt parādītas vai nosūtītas trešo personu reklāmas. Mēs nekad nenododam reklāmdevējiem informāciju par lietotājiem un to personas datus, taču reklāmdevējiem var būt tiesības definēt reklāmas auditoriju (piemēram, pēc lietotāja dzimuma, vecuma, atrašanās vietas, kontaktinformācijas u.tml.).

4.6. Mēs varam izpaust tavus personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (piemēram, lai atbildētu uz tiesas vai kompetentas iestādes pieprasījumu vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību).

4.7. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši tavu piekrišanu.

4.8. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un pakalpojumu saņemšanai no mums.

5.Kā tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus

5.1. Tev ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju, kā arī dzēst visu profilu. Lai dzēstu profilu nepieciešams uzrakstīt par to no sava reģistrācijas epasta.

5.2. Mēs glabājam un apstrādājam tavus datus, kamēr tavs profils netiek dzēsts. Pēc profila dzēšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti.

5.3. Tev ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt dzēst savu profilu. Ja profils tiek dzēsts, tad tiks dzēsta informācija par tevi (tavs vārds uzvārds,personas kods, adrese) taču daļa informācijas var netikt dzēsta, piemēram veiktie pirkumi un summas, vieta un laiks, kur veikti pirkumi, bigpocket ID numurs, jo šāda informācija ir nepieciešama turmākai portāla komercdarbības veikšanai.

5.4. Pēc profila, datu un/vai informācijas dzēšanas no profila tā uzreiz vairs nebūs redzama, taču minētais profils, dati un/vai informācija mūsu datu bāzēs var tikt saglabāta līdz 90 dienām no dzēšanas brīža, lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un citas pretlikumīgas rīcības.

5.5. Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par tavu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē.

6. Mūsu pakalpojumi bērniem

Portāls ir pieejams lietotājiem no 18 gadu vecuma. Ja tev vēl nav 18 gadu, tad tev ir iespējams izveidot savu profilu tikai tad, ja piekrišanu ir devis vecāks vai likumiskais aizbildnis.

7. Izmaiņas

Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Portālā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām. Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz info@bigpocket.eu